Sambutan Ketua Prodi PVKK

Salam dan bahagia,

Alhamdulillah, Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Segala-galanya. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada insan terbaik yang pernah hidup di muka bumi, Muhammad SAW.

Kami ucapkan selamat datang kepada pengunjung website resmi Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga (PVKK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Kami berharap kehadiran website ini dapat membantu para pengunjung di dalam upaya mencari tahu lebih jauh mengenai Prodi PVKK FKIP UST Jogja.

Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga (PVKK) terbagi dalam dua bidang keahlian khusus yaitu Tata Boga dan Tata Busana. Kreatifitas dan kemandirian mahasiswa semakin meningkat yang ditunjukkan dengan kejuaraan pada beberapa lomba. Kegiatan dosen juga semakin meningkat dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan ilmiah lainnya.

Prodi PVKK berkomitmen untuk menjadi prodi yang menghasilkan lulusan unggul dalam menerapkan ilmu dan ajaran Tamansiswa sesuai dengan Visi PVKK “Menjadi Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang Unggul berdasarkan ajaran Tamansiswa“.

Atas nama Program Studi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada kami di Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga.

Selamat berkarya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keberkahan kepada kita. Amin.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Prodi PVKK FKIP UST Yogyakarta, silakan kontak kami melalui e-mail: prodipkk@ustjogja.ac.id / facebook : jptk ust /Jalan Batikan Tuntungan UH III-1043 Yogyakarta Indonesia 55167.

Yogyakarta, 5 Juli 2021

Salam,

Nyi Dra. Endang Wani Karyaningsih, M.Pd.